Thông tin chuyển khoản

Thông tin chuyển khoản

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Tên tài khoản : TRẦN THỊ BÍCH ĐÀO
Số tài khoản : 0041001075854
Chi Nhánh CẨM LỆ - ĐÀ NẴNG

 

Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Tên tài khoản : TRẦN THỊ BÍCH ĐÀO
Số tài khoản : 19027497952014
Chi Nhánh Đà Nẵng